Bankszámla kivonat

Bank által a számlatulajdonos részére adott bizonylat a számlának a zárlati időszakonként számított nyitó és záró egyenlegén kívül az azon végrehajtott Megbízásokról, az adott számla javára vagy terhére írt összegekről, a felszámított bankköltségekről.
A bankszámlakivonat igazolja, hogy a Megbízásokat a bank teljesítette-e, továbbá hogy milyen tartalommal teljesítette azokat.