Közokirat

Olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyzõ vagy más hatóság illetve közigazgatási szerv ügykörén belül a megszabott alakban állított ki, mint közokirat, teljes mértékben bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét és annak módját.
A banki gyakorlatban pont a fentiek miatt alkalmazzák a közjegyzõ által kiállított közokiratot, mivel bírósági pereskedés nélkül indulhat a végrehajtás nem fizetés esetén.