CSOK - (Szocpol) - 2016

Családok otthonteremtési kedvezményének feltételeli 2016-ban.

Új és használt ingatlanra egyaránt.

 

Kik igényelhetik a kedvezményt?

- életkori megkötéstől függetlenül a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermeke és/vagy a terhesség betöltött 24. hetét követően magzat vagy ikermagzat után, illetve
- a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor a 40. életévüket be nem töltött házaspárok - a nevelt gyermekek számától függetlenül - legfeljebb három gyermek vállalásával (megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye)

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a lakásba vele együtt költöző

- vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
- gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy
- a fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévet) – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két vállalt gyermeke után (megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye.

Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye esetén hány év a gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő?

Megelőlegezett kedvezményt igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol egyik fél sem töltötte be a 40. életévét a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában, ha legfeljebb két gyermek megszületését vállalják. A támogatás összege megegyezik a családok otthonteremtési kedvezményével.
A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam új lakás építésénél, vagy bővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdődik. Abban az esetben, ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésre vonatkozó határidő (4 év vagy 8 év) lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

A családok otthonteremtési kedvezményével épített/vásárolt/bővített lakásban az igénylőnek (támogatott személynek) legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylőn (támogatott személyen) kívül csak az általa eltartott gyermeke szerezhet tulajdont.

Mitől függ a kedvezmény mértéke?

Az igénybe vehető családok otthonteremtési kedvezményének összege függ:

- a meglévő, a terhesség 24. hetét betöltött magzat vagy ikermagzat és a vállalt gyermekek együttes számától (ide nem értve azon gyermekeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szól jogszabályok szerint vissza nem térítendő    lakáscélú támogatást már igénybe vettek),  
- a lakás hasznos alapterületétől (bővítés esetén a lakás bővítését követően kialakított méret veendő figyelembe)

 
Új lakás építése vagy vásárlása illetve használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén is ELTÖRÖLTÉK AZ ENRGETIKAI KÖVETELMÉNYEKET.


A családok otthonteremtési kedvezményének összege – ide értve a megelőlegezetten igényelt kedvezményt is – a következők szerint alakul:

 (forrás: https://hitelnet.hu/szocpol-csok/ )

  Kérjük, hogy további kérdéseivel a kereskedelmi bankokat, jelzálog-hitelintézeteket, a takarékszövetkezeteket szíveskedjen megkeresni.

 Köszönjük figyelmét.